Protectia datelor personale
REGULAMENT GDPR                                           

           In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE),incepind cu data de 25.05.2018,devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub  acronimul GDPR (GeneralDataProtectionRegulation).GDPR intareste vechea legislatie si o uniformizeaza la nivelul tuturor tarilor UE .In Romania,existain prezent Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii privat.
 SC Alfa Property Management SRL, pentru punctul de lucru Hotel Karo îşi informează clientii urmatoarele : Ca urmare a specificului actitivitătii prestate, fiind o structură de primire turistică cu functie de cazare este obligată să gestioneze date cu caracter personal in primul rand  prin completarea fisei de anuntare a sosirii si plecării - conform HG 237/2001.  
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, hotelul Karo se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate,
au următoarele drepturi:
–     dreptul la informare (art.12)
–     dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
–     dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
–     dreptul de opoziţie (art.15);
–     dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
–     dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).
–     dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite cicumstante (de ex.cind datele personale nu mai sunt necesare  scopurilor mentionate)e-mail contact @clubkaro.ro
Orice informaţie furnizată de dumneavoastră prin completarea fisei  de anuntare a sosirii si plecarii va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de hotel  în conformitate cu scopurile menţionate mai jos. 
Scopul colectării datelor :
          Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, cele pe care le completati in fisa de anuntare a sosirii si plecarii, numarul de telefon, adresa de e-mail, daca este cazul date de facturare,  hotelul Karo le poate utiliza în următoarele scopuri declarate:
rezervari de sejur - va folosim datele personale pentru a administra si garanta rezervarea dumneavoastra , inregistrarea datelor in programul de gestiune hoteliera, program agreat in industria hoteliera si in administratia fiscala, pentru emiterea facturilor de cazare si a altor servicii conexe.
Colectarea de date cu caracter personal
          Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele in raport cu instituţiile abilitate.
Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime
Karo poate folosi datele in scopuri statistice si anume:
       –   realizării de rapoarte / analize obligatorii - cerute de Institutul National de Statistica;
       –    realizării de informari, rapoarte de gestiune – acte de uz intern, folosite pentru gestionarea activitatii societatii.
       Pentru orice alte detalii referitoare la protectia datelor ne puteti contacta la numarul  de telefon +40234 511808 sau transmite un email la contact @clubkaro.ro.


Am luat la cunostinta
Nume, prenume